PROVCO
Diensten

Werkwijzen:

Als gezins- en opvoedcoach werk ik meestal bij de gezinnen thuis.
Ook het is mogelijk gecoacht te worden in de praktijkruimte bij mij thuis.

Ouders kunnen gecoacht worden, het kan ook zijn dat het gezin als geheel gecoacht wordt.

Na 3 of 4 sessies is het traject afgerond.
Het kan zijn dat er na overleg doorverwezen wordt naar een andere manier van begeleiden.
Dat gebeurt uiteraard in overleg.

Mijn uitgangspunten als gezins- en opvoedcoach zijn:

 

      

            
 

Met de ouders en/of het gezin werk ik oplossingsgericht.
Door middel van het coachen wordt de hulpvraag concreet gemaakt.
Zo kan er aan de oplossing gewerkt worden die voor de ouders/ het gezin van toepassing is.

Het is vanzelfsprekend dat alles wat besproken wordt onder mijn geheimhoudingsplicht valt.

 

Een gezin is als een mozaïek: elke vorm, elke kleur is goed

- Ouders hebben hun eigen kwaliteiten die ingezet worden in het coachingstraject.
- De relatie tussen ouder en kind is de basis voor de opvoeding.
- Het gezin is een systeem, waarbij de leden invloed hebben op elkaar.
- Kleine veranderingen(in de dagelijkse routine)kunnen grote veranderingen teweeg brengen.